Kardiyoloji

kardiyolojiGünümüzde kardiyoloji girişimsel olmayan tanı ve hasta izleme yöntemlerini içeren Non- invaziv Kardiyoloji Bölümü ve girişimsel yöntemleri içeren İnvaziv Kardiyoloji Bölümü olarak değerlendirilebilir.

Non- invaziv Kardiyoloji bölümü temelde kalp hastalığı tanısı ve takibine yönelik son teknoloji cihazlardan kuruludur. Bu cihazlar içinde en dikkat çekici olan 64 kesitli bilgisayarlı tomografi cihazıdır.

Bu alanda kullanılan diğer cihazlar; normal ekokardiyografi cihazlarında bulunmayan doku düzeyinde ve stres altındayken değerlendirme yapabilecek özelliklere sahip ekokardiyografi, modern tüm analiz yöntemlerini uygulayabilen, gerçek zamanlı ve ortalama değerli analiz yapan efor testi, hastaların kalp ritimlerini 24 ile 48 saat boyunca izleyen ritim holter, yine hastaların tansiyonlarını 24 saat boyunca izleyen tansiyon holter, kalp kasının damarlar tarafından ne derecede sağlıklı beslendiğini gösteren teknolojinin son noktasında özelliklere sahip miyokard perfüzyon cihazı bulunmaktadır.

Ayrıca kalp damar sistemine ait hastalıkların tanısı ve takibi için kardiyak çekimler yapabilen MR cihazı da mevcuttur.

Koroner anjiyografi gerektiğinde, tüm dünyada ve Türkiye’ de sayılı merkezde bulunan Flat Panel olarak adlandırılan, elde edilen anjiyografi görüntülerinin kalitesini en üst düzeye çıkaran anjiyografi cihazları kullanılmaktadır. Bu cihazla kalbin her tarafındaki damarlar kolayca görüntülenebilmektedir.

Medicana Hastaneler grubu Kardiyoloji bölümlerinde üstün teknolojili Kardiyoloji bölümü modern tıbbın tüm olanaklarını size sunabilecek nitelikte akademik kadro ile tamamlanmıştır.

24 saat profesyonel sağlık ekibiyle kalp krizinde tıkanan damarın anında müdahale ile açılması:

Kalp krizi tedavisinde dünyanın geldiği son nokta olan ve Amerikada dahi sayılı merkezde uygulanabilen kriz esnasında kalbi besleyen tıkalı damarın anında açılarak kalpteki hasarın en aza indirilmesi için Kardiyoloji Ünitesinde 24 saat hazır deneyimli sağlık personeli tutulmaktadır. 

4 sn’ de anjiyo:

Yüksek teknolojili 64 kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı, özellikle kalp damarlarının incelenmesinde üstün avantajlar sağlamaktadır. Bu şekilde bir kalp incelemesi yalnızca 4 saniyede tamamlanarak, oluşturulan 3 boyutlu ve detaylı görüntülerle hızlı ve etkin tanı sağlanır. Böylece klasik anjiyografiye gerek kalmadan, ağrısız ve hızlı bir şekilde kalp damarlarında oluşan darlık ve tıkanıklıklar belirlenir. Ayrıca son teknoloji bu yöntem ile öldürücü olarak bilinen aort damar yırtılması (Aort Disseksiyonu) ve akciğer damarlarının tıkanması (Pulmoner Emboli) gibi hastalıklar yine bu kısa sürelerde tanınarak gerekli tedaviye vakit geçirmeden başlanabilmektedir

El bileğinden anjiyo ( radial anjio): 

Kasıktan yapılan anjiyoda giriş yerinde damar balonlaşması, damarda  kontrolsuz kanama nedeniyle kasık bölgesinde şişlik,son derece ağrılı ve hasta hareketini kısıtlayan  problemlerle karşılaşma  riskleri el bileğinden yapılan ajiografide hemen hemen sıfıra yakındır.

El bileğinden anjiyoda hastaların sadece 3- 4 saat normal hareketle gözetim altında tutulması, işlem yapılacak salona yürüyerek gelmeleri ve işlem sonrası yürüyerek dönmeleri hasta konforu açısından önemli avantajlardır.

Radial anjiografi yöntemi ile sadece anjiografi değil balon ve stent uygulamalarıda son derece konforlu olarak yapılabilmektedir.

  • Pediatrik Kardiyoloji ekibiyle Yenidoğandan başlayarak tüm yaş grubundaki çocuklarda tanı ve girişimsel tüm yöntemler ile  kalpte doğuştan oluşmuş deliklerin ameliyatsız kapatılması,
  • Kalp kapak darlıklarına girişimsel anjiyografi yöntemiyle ameliyatsız müdahale,
  • İstanbul’ da sayılı merkezde bulunan kalp ritm bozukluklarının girişimsel olarak müdahale edebilecek Elektrofizyoloji yöntemi,
  • Normal cihazda olmayan doku düzeyinde ve stres altında değerlendirme yapabilen Ekokardiyografi,
  • Kalp kasının damarlar tarafından ne derecede sağlıklı beslendiğini gösteren Talyum Sintigrafisi,
  • Gerçek zamanlı ve ortalama değerli analiz yapan Efor Testi,
  • Hastaların kalp ritimlerini 24 ile 48 saat boyunca izleyen Ritm Holter,
  • Hastaların tansiyonlarını 24 saat boyunca izleyen Tansiyon Holter,
  • Kalp ve damar sistemine ait hastalıkların tanısı ve takibi için MR cihazı ile Kardiyak çekimler yapılmaktadır.
  • Koroner anjiyografi gerektiğinde, tüm dünyada ve Türkiye’ de sayılı merkezde bulunan Flat Panel olarak adlandırılan, elde edilen anjiyografi görüntülerinin kalitesini en üst düzeye çıkaran anjiyografi cihazı kullanılmaktadır. Bu cihazla kalbin her tarafındaki damarlar kolayca görülebilmektedir.
Buradasınız: ANASAYFA KARDİYOLOJİ Kardiyoloji